Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65203
Title: Mô hình xử lý nước cấp thành nước uống đạt QCVN 6-1:2010/BYT công suất 20l/ngày
Authors: Đỗ, Thị Thao
Huỳnh, Tấn Kiệt
Nguyễn, Thành Đạt
Lê, Thị Hồng Diệp
Trần, Thành
Keywords: Mô hình xử lý nước cấp thành nước uống
QCVN 6-1:2010/BYT công suất 20l/ngày
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 20 .- Tr.30-32
Abstract: Hiện nay, mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường được đặt lên hàng đầu, việc gắn kết giữa lý thuyết và thực hành rất quan trọng. Với sinh viên Ngành Môi trường, các mô hình học cụ thể không những giúp sinh viên hiểu rỏ nguyên tắc, cơ chế của quá trình xử lý, mà thông qua nó sinh viên có thể thực hành, thao tác quá trình xử lý, đánh giá hiệu quả xử lý từng chỉ tiêu ô nhiễm của một nguồn nước. Qua đó, sinh viên có thể đề xuất, cải tiến các phương pháp truyền thống nhằm đưa đến các phương pháp xử lý mới, hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65203
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
634.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.