Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6534
Title: Định tính thành phần hóa học và khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cây Lưỡi Rắn (Hedyotis corymbosa (L.) Lam) và cây Lưỡi Rắn TRắng (Hedyotis diffusaWilld.)
Authors: PGS. TS. Đái Thị Xuân Trang
Phan Hồng Khánh Vi
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là định tính thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết Lưỡi Rắn(Hedyotis corymbosa (L.) Lam) và Lưỡi Rắn Trắng (Hedyotis diffusa Willd.). Khả năng kháng oxy hóa in vitro được xác định bằng phương pháp khử sắt, phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) và phương pháp trung hòa gốc tự do ABTS+ (Diamonium-2,2’-azino-bis(3-thylbenzthiazoline-6-sulphonate).
Description: 69tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6534
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.84.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.