Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65921
Title: Thực trạng mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Khương Ninh
Đặng, Thị Yến Nhi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nhằm hạn chế tình trạng mua chịu VTNN của nông hộ.
Description: 74 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65921
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.