Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/659
Title: Dự báo những tác động của EVFTA đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Phạm, Nguyên Minh
Keywords: EVFTA
Nông sản
Xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.54-57
Abstract: Với 99% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào EU được hưởng mức thế suất bằng 0% cùng "làn sóng" đầu tư mới khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực từ năm 2018, dự báo EVFTA sẽ có tác động tích cực và sâu rộng đến phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và xuất khẩu hàng nông sản nói riêng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/659
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.