Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6614
Title: Ứng dụng chỉ số KRI trong quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam
Authors: Bùi, Hữu Đức
Nguyễn, Thị Quỳnh Mai
Keywords: Chỉ số KRI
Quản trị rủi ro
Doanh nghiệp xuất khẩu
Nông sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.42-45
Abstract: Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và hàm chứa nhiều rủi ro, chỉ số đánh giá rủi ro (Key Risk Indicator - KRI) đã trở thành một công cụ khá đắc lực cho quá trình quản trị rủi ro của các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN tham gia xuất khẩu nói chung và các DN xuất khẩu nông sản nói riêng. Tuy nhiên, việc áp dụng công cụ này tại các DN xuất khẩu nông sản của Việt Nam còn khá hạn chế. Bài viết sẽ giới thiệu về việc áp dụng công cụ này trong quá trình quản trị rủi ro tại các DN xuất khẩu nông sản Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6614
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_321.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.