Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6628
Title: Công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng Tây Bắc: Thực trạng và giải pháp
Authors: Tạ, Thị Đoàn
Nguyễn, Thị Thùy Dung
Keywords: Xóa đói, giảm nghèo
Tây Bắc
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.55-57
Abstract: Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, thời gian qua, các tỉnh vùng Tây Bắc đã được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển toàn diện. Nhiều chính sách ưu đãi, cùng lượng vốn lớn của hệ thống ngân hàng đã được “dồn” về đây. Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn được coi là vùng “đòi nghèo” của cả nước, nhất là từ năm 2016, Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới hướng tới giảm nghèo bền vững, tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều, thì số lượng hộ nghèo của Tây Bắc lại càng tăng. Công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng Tây Bắc vẫn đang có nhiều thách thức, cần phải có những giải pháp đồng bộ để vượt qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6628
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.