Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6644
Title: KHẢO SÁT KHẢ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT MANG ĐẾN MẬT SỐ VÀ HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH CỦA VI KHUẨN Bacillus aerophilus, Bacillus stratosphericus VÀ Bacillus safensis ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA TRONG TỒN TRỮ
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Nguyễn, Huỳnh Nhã Uyên
Lê, Nguyễn Xuân Thanh
Keywords: Công nghệ sinh học tiên tiến
Issue Date: 2018
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6644
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBMicrosoft Word XML
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.