Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6662
Title: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CHẤT MANG LÊN MẬT SỐ VÀ HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH CỦA VI KHUẨN Bacillus subtilis VÀ Bacillus pumilus ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Huỳnh, Thị Ngọc Tuyết
Nguyễn, Huỳnh Nhã Uyên
Keywords: Công nghệ sinh học tiên tiến
Issue Date: 2018
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6662
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBMicrosoft Word
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.