Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6679
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản Hà Nội – Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Thúy Hằng
Trần, Thị Tú Trinh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (HACASEAFOOD) trong giai đoạn năm 2015-2017 để đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn này, tìm ra hạn chế, khó khăn để tìm cách khắc phục nhằm giúp công ty kinh doanh hiệu quả và phát triển tốt hơn
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6679
ISSN: B1502322
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.