Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6681
Title: Phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cà Mau
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Trần, Văn Trung
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng hoặc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cà Mau
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6681
ISSN: B1502157
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
983.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.