Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66851
Nhan đề: Về những đặc trưng của con người dân chủ
Tác giả: Đỗ, Thị Kim Hoa
Từ khoá: Dân chủ
Con người dân chủ
Đặc trưng dân chủ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.68-74
Tóm tắt: Bài viết này góp phần làm rõ khái niệm dân chủ và qua đó, phác họa một số đặc trưng về con người dân chủ, như tư duy dân chủ, nhân cách dân chủ, tinh thần dân chủ...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66851
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.