Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66876
Title: Quan hệ ASEAN - Trung Quốc: Ba mươi năm nhìn lại và hướng tới
Authors: Hoàng, Thị Tuấn Oanh
Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: ASEAN - Trung Quốc
Quan hệ ngoại giao
Ba mươi năm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 970 -Tr.105-111
Abstract: Tháng 7-2021 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ ASEAN- Trung Quốc, đánh dấu quá trình đối thoại hữu nghị và hợp tác trong 30 năm qua giữa hai bên với những bước tiến và thành tựu đáng ghi nhận. Được định hướng thông qua Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược đến năm 2030 và thúc đẩy triển khai bằng các Kế hoạch hành động theo các giai đoạn (2010 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2025), quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã và đang phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hợp tác chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66876
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.