Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66876
Nhan đề: Quan hệ ASEAN - Trung Quốc: Ba mươi năm nhìn lại và hướng tới
Tác giả: Hoàng, Thị Tuấn Oanh
Nguyễn, Quỳnh Trang
Từ khoá: ASEAN - Trung Quốc
Quan hệ ngoại giao
Ba mươi năm
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 970 -Tr.105-111
Tóm tắt: Tháng 7-2021 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ ASEAN- Trung Quốc, đánh dấu quá trình đối thoại hữu nghị và hợp tác trong 30 năm qua giữa hai bên với những bước tiến và thành tựu đáng ghi nhận. Được định hướng thông qua Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược đến năm 2030 và thúc đẩy triển khai bằng các Kế hoạch hành động theo các giai đoạn (2010 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2025), quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã và đang phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hợp tác chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66876
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.