Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6693
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Trần, Hà Mộng Trinh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp và đưa ra những kiến nghị góp phần nâng cao hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Description: 61 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6693
ISSN: B1502156
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.