Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66945
Title: Điều chỉnh sinh kế cư dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp Hà Phổ, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Trần, Thị Hải Yến
Keywords: Điều chỉnh sinh kế
Cư dân ven biển
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .-Tr.03-10
Abstract: Biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức gay gắt đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Đối với môi trường biển, biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái biển và tác động tiêu cực đến nguồn lợi thủy sản cũng như sinh kế của cư dân ven biển. Dựa vào việc tìm hiểu chú trương chính sách của tỉnh Phúc Kiến, bài viết đi vào phân tích các cách thức điều chỉnh sinh kế của một huyện ven biển miền Đông Phúc Kiến. Từ đây, có thể thấy rõ hơn cách chính quyền vả người dân địa phương thích ứng với những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra đối với chiến lược sinh kế của họ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66945
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.