Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6699
Title: Phát triển du lịch xanh ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Vũ, Đình Hòa
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Du lịch xanh
Vân Đồn
Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.75-77
Abstract: Du lịch xanh được coi là “chìa khóa” cho sự phát triển du lịch bền vững, từ cấp độ địa phương tới cấp độ quốc gia và quốc tế. Vân Đồn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, có tiềm năng du lịch độc đáo, hấp dẫn. Phát huy tiềm năng thế mạnh của mình, du lịch Vân Đồn đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, bước đầu khẳng định được vai trò, vị trí trong nền kinh tế của huyện. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch trên Huyện đảo thời gian qua cũng còn bộc lộ nhiều điểm thiếu bền vững. Do đó, việc xác định các hạn chế, tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch của Huyện đảo theo hướng xanh là hết sức cần thiết và cấp bách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6699
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.