Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/670
Title: Phân tích các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Cao, Việt Hiếu
Keywords: Xuất khẩu
Tăng trưởng xuất khẩu
Phân tích dịch chuyển tỷ trọng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.3-6
Abstract: Thông qua phương pháp phân tích dịch chuyển tỷ trọng (SSA) trên bộ số liệu trong danh mục phân loại thương mại quốc tế theo tiêu chuẩn (Standard International Trade Classification - SITC) trong giai đoạn 1997-2015, nghiên cứu cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam tăng lên chủ yếu dựa vào tăng trưởng cầu nhập khẩu thế giới và lợi thế so sánh quốc gia. Thay đổi cơ cấu ngành hàng xuất khẩu đóng góp rất ít, thậm chí kéo lùi khả năng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/670
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_316.7 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.