Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6702
Title: Tết ta, Tết tây, Tết táu, Tết Việt, Tết hay Tết dở!
Authors: Huỳnh, Ngọc Trảng
Keywords: Tết ta
Tết tây
Tết tàu
Tết Việt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.119-121
Abstract: Trong bài trả lời phỏng vấn VTC News ngày 9-1-2017, giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết: "Từ thời điểm bài viết nhan đề "Tết 'hội nhập' tại sao không?" được báo chí đăng tải, tôi nhận được nhiều tranh luận. Tôi rất mừng khi số ý kiến ủng hộ nhiều hơn trước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến không đồng tình lo sợ rằng việc ăn tết hội nhập có thể làm mất bản sắc dân tộc, không hợp với tiết trời".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6702
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.