Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6711
Title: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và phân tích tình hình vốn huy động tại ngân hàng xuất nhập khẩu chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Trang, Như Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán nghiệp vụ huy động vốn và phân tích tình hình vốn huy động tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ. Thông qua phân tích đề tài đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hoạt động huy động vốn cho ngân hàng
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6711
ISSN: B1207074
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.