Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6712
Title: Phân tích nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân ở Thành phố Cần Thơ – Trường hợp 40-60 tuổi
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Trần, Ngọc Trân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nhằm mục đích xác định được nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng của người ở độ tuổi 40 - 60 tuổi ở Thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu mong muốn của người ở độ tuổi này trong quá trình đi du lịch về lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí,...đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đi du lịch của họ, nhằm phát triển thêm các loại hình mới phú hợp với người ở độ tuổi này để phục vụ tốt hơn nhóm khách hàng tiềm năng này
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6712
ISSN: B1507781
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.