Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6713
Title: Bạn của người
Authors: Tạ, Mỹ Dương
Keywords: Chó
Vật nuôi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.122-123
Abstract: Trong đời sống người Việt, các loại vật nuôi trong nhà, nếu trâu bò là "bạn đồng áng" để cày bừa, như "đồng nghiệp"; lợn gà là nguồn cung cấp thực phẩm và nguồn lợi kinh tế cùng mảnh vườn rau, ao cá, thì chó mèo lại là những con vật nuôi đặc biệt khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6713
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.