Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6722
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH vật liệu xây dựng Châu Thiên Như
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Hà, Tấn Đạt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tình hình hoạt động: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí của công ty qua 3 năm 2015 - 2017. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động. Đánh giá chỉ số tài chính. Đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6722
ISSN: B1510272
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.