Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6740
Title: Con số 0 đầy quyền lực xuất hiện từ lúc nào...
Authors: Nguyễn, Thủy Thanh
Keywords: Con số 0
Quyền lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 488 .- Tr.22-23,36
Abstract: Trong kho tàng số của loài người “chữ số quan trọng nhất là số “0” (zero). Đây là một ý niệm tuyệt vời, từ cái “không có gì” người ta làm được “cái gì đó” rồi đặt cho cái gì đó ấy một cái tên và tiếp đó là cho nó một ký hiệu” (Van Der Warden). Đó chính là những bước ngoặt trong câu chuyện về con số 0 từ thuở ban đầu cổ xưa của những dân tộc có nền văn minh toán học phát triển sớm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6740
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.