Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6742
Title: Những viên ngọc Art Deco và thời gian
Authors: Lê, Trung Tùng
Keywords: Phong cách Art Deco
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.136-141
Abstract: Ngày nay ở các đô thị lớn, các công trình cổ hoặc gần cổ như các kiến trúc phong cách Art Deco có dấu hiệu xuống cấp nhếch nhác, thoi thóp sắp biến mất vì giá đất ngày càng cao, việc thay thế bằng các công trình mới, hiện đại, cao tầng hơn ít ra cũng mang lại nhiều lợi nhuận nếu chỉ xét về yếu tố kinh doanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6742
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.