Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6743
Nhan đề: Đề ra kỳ này
Tác giả: Đinh, Thị Thái Quỳnh
Từ khoá: Toán học
Đề thi
Đáp án
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 488 .- Tr.24-25,34
Tóm tắt: Đề thi và đáp án môn Toán cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6743
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.43 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.