Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6748
Title: Tiếng anh qua các bài toán - Bài số 29
Authors: Hồ, Hải
Keywords: Tiếng anh
Bài toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 488 .- Tr.35
Abstract: Bài viết sử dụng tiếng Anh để thể hiện các câu hỏi và đáp án môn Toán. Sử dụng tiếng Anh trong Toán học là cách giúp người học vừa học tốt môn Toán và giỏi môn tiếng Anh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6748
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_429.4 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.