Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6758
Title: Nhà như tính tình
Authors: Thái, A
Keywords: Nhà ở
Thiết kế
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.74-78
Abstract: Nằm trong một ngõ yên tỉnh của khu vực hồ Tây, Hà Nội, căn nhà thoạt nhìn không có gì đặc biệt bề ngoài nhưng lại chứa đựng khá nhiều điều thú vị đằng sau cánh cửa gỗ mang phong cách Đông Dương...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6758
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.