Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6762
Title: Đánh giá chu trình doanh thu và chi phí tại công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chu trình luân chuyển chứng từ, cách tổ chức sắp xếp các sự kiện trong chu trình doanh thu và chi phí. Từ đó đưa ra các biện pháp hoàn thiện chu trình doanh thu và chi phí tại công ty.
Description: 133 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6762
ISSN: B1501993
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.