Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6772
Title: Trăn trở với mỗi bài toán
Authors: Nguyễn, Duy Liên
Keywords: Bài toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 489 .- Tr.1,6
Abstract: Hay "suy nghĩ và trăn trở" với mỗi bài toán mà bạn gặp, khi đó bạn sẽ đạt được thành quả lớn hơn nhiều so với việc bạn chỉ là "thợ giải toán". Dưới đây, ta sẽ bắt đầu từ một bài toán trong đề thi chọn học sinh lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2012 - 2013.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6772
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_869.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.