Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/677
Title: Đề xuất triển khai phát triển xanh trong ngành công nghiệp tại Việt Nam
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển xanh
Công nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.92-94
Abstract: Bài viết nghiên cứu vấn đề triển khai phát triển xanh trên thực tế, trong đó, tập trung chủ yếu vào áp dụng phát triển xanh trong công nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất việc áp dụng hệ thống quản lý phát triển xanh dựa theo hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và một bộ chỉ tiêu phát triển xanh cụ thể vào ngành công nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/677
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.