Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6781
Title: Kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Cà Mau nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Phạm, Thị Cẩm Vân
Keywords: Biến đổi khí hậu
Tri thức địa phương
Sản xuất nông nghiệp
Cà Mau
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.77-87
Abstract: Bài viết này tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới canh tác nông nghiệp của người dân ở tỉnh Cà Mau và những kinh nghiệm của họ nhằm thích ứng với quá trình biến đổi này. Phát hiện từ nghiên cứu thực địa cho thấy, trong vòng 5 năm trở lại đây, thay đổi về mùa khô và mùa mưa là diễn biến điển hình của BĐKH. Trước bối cảnh đó, người dân đã phải thay đổi lịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật luân canh, xen canh để vừa tăng năng suất, vừa đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, sự thích ứng này chủ yếu còn mang tính thụ động; do đó để có thể ứng phó với BĐKH hiệu quả hơn, cần có sự kết hợp chủ động và lâu dài giữa người nông dân và nhà quản lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6781
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_663.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.