Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6796
Nhan đề: TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC KHÁNG VI KHUẨN Propionibacterium sp. GÂY MỤN TRÊN DA
Tác giả: Huỳnh, Xuân Phong
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Bùi, Hoàng Đăng Long
Từ khoá: Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6796
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.