Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68214
Nhan đề: Kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm
Chống lãng phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 08 .- Tr.96-100
Tóm tắt: Để từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặc biệt chú trọng đến việc chỉnh đốn tác phong của Đảng. Tình trạng lãng phí, cùng với chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc, được Đảng xác định là "bốn tác phong” ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Đảng, đến lòng tin của nhân dân, đến sự tồn vong của Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68214
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.