Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6834
Nhan đề: KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TĂNG SINH VI KHUẨN LACTIC TẠO CHẤT KHÁNG KHUẨN TỪ NƢỚC CHUA TÀU HỦ
Tác giả: Huỳnh, Xuân Phong
Phạm, Thúy Vi
Bùi, Hoàng Đăng Long
Từ khoá: Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6834
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.