Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6842
Title: Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Võ, Ngọc Bảo Trân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6842
ISSN: B1502440
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.147.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.