Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6849
Title: Thực hành quản lý trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ: Bằng chứng thực nghiệm ở Đồng Bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trần, Ngọc Phương Vy
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đo lường chất lượng thực hành quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ tại vùng ĐBSCL từ đó đưa ra hàm ý quản trị giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong kinh doanh
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6849
ISSN: B1507666
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.