Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/685
Title: Triển vọng kinh tế thế giới năm 2018
Authors: Trần, Toàn Thắng
Nguyễn, Đoan Trang
Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Kinh tế thế giới
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.112-115
Abstract: Thế giới năm 2017 chứng kiến nhiều biến động về địa - chính trị, đồng thời cũng là năm phục hồi nhanh chóng về kinh tế. Đầu tư và thương mại toàn cầu liên tục gia tăng, lạm phát và giá cả ở mức kiểm soát. Ngược với xu thế bảo hộ tại một số nước, quá trình hội nhập quốc tế vẫn diễn ra tại nhiều nước và khu vực. Chính sách tiền tệ có xu hướng thắt chặt hơn. Dự báo năm 2018 vẫn cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế lớn và trong khu vực, tuy nhiên mức phục hồi không nhanh như năm 2017. Những biến động này có ảnh hưởng nhất định tới tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/685
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.