Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6863
Title: Nghiên cứu ý kiến của sinh viên khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với nhu cầu du lịch học tập về môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại rừng tràm Mỹ Phước
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Lê, Thi Thơ
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hành vi du lịch học tập của sinh viên. Phân tích các ý kiến đối với nhu cầu du lịch học tập về môi trường và tài nguyên thiên nhiên của sinh viên ngành Khoa học môi trường và ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Môi trường. Đề xuất một số giải pháp thu hút sinh viên ngành Khoa học môi trường và ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Môi trường tham quan du lịch học tập tại rừng tràm Mỹ Phước.
Description: 124 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6863
ISSN: B1505555
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.