Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6874
Nhan đề: Vấn đề hạn chế quyền con người theo pháp luật quốc tế, hiến pháp một số nước và Hiến pháp Việt Nam năm 2013
Tác giả: Phạm, Hữu Nghị
Từ khoá: Quyền con người
Hiến pháp
Hạn chế quyền con người
Tạm đình chỉ việc thực hiện quyền con người
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.39-48
Tóm tắt: Quyền con người không phải là vô giới hạn. Quyền con người có thể bị hạn chế. Bài viết này giới thiệu, bình luận các quy định của pháp luật quốc tế, các quy định của hiến pháp một số nước trên thế giới về hạn chế quyền con người; lý giải nội dung của khoản 2 Điều 14 Hiến pháp Việt Nam năm 2013; đưa ra một số kiến nghị về việc hiểu và thực hiện việc hạn chế quyền con người ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6874
Bộ sưu tập: Pháp luật về Quyền con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.33 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.