Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6881
Title: Cảm xúc và đẳng cấp Gỗ An Cường tại Vietbuild Hà Nội 2018
Keywords: Gỗ An Cường
Vietbuild Hà Nội
Cảm xúc
Đẳng cấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 4 .- Tr.56-59
Abstract: Vẫn luôn là nhà tài trợ chính thường niên của Vietbuild, tại hội chợ Vietbuild Hà Nội 2018 lần này, Công ty CP Gỗ An Cường tiếp tục khẳng định đẳng cấp là công ty tiên phong trong ngành gỗ công nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6881
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.