Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6902
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng tại các điểm đến du lịch ở Cồn Sơn
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Thái Thanh Nhã
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích đặc điểm của du khách đến tham quan tại Cồn Sơn. Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng của các điểm đến du lịch tại Cồn Sơn. Đề xuất một số định hướng giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn.
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6902
ISSN: B1507754
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.