Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6917
Title: Vật liệu chắn nắng
Authors: Nguyễn, Trần Đức Anh
Keywords: Vật liệu chắn nắng
Thiết kế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .-Tr.26-30
Abstract: Nước ta là nước nhiệt đới, nhiều nắng, nhận bức xạ mặt trời ở cường độ cao hoặc rất cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực đến sức khỏe con người. Chống nắng nóng và điều tiết ánh sáng mặt trời là một yếu tố quan trọng trong thiết kế và xây dựng công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6917
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.