Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/692
Title: Để Luật Quy hoạch đi vào cuộc sống
Authors: Trần, Hồng Quang
Keywords: Luật Quy hoạch
Cuộc sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.13-15
Abstract: Luật Quy hoạch đã được Quốc hội khóa XIV thông qua. Tuy nhiên, các quy định của Luật về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực từ 1/3/2018. Với nhiều nội dung mang tính cải cách, đổi mới quan trọng, hướng đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cần sớm triển khai đưa Luật vào cuộc sống.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/692
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.