Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69246
Nhan đề: Giải pháp đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện quân ủy trung ương quản lý ở các Học viện và Viện nghiên cứu trực thuộc bộ quốc phòng
Tác giả: Lê, Minh Sơn
Từ khoá: Bộ quốc phòng
Công tác bổ nhiệm cán bộ
Diện quân ủy trung ương
Học viện
Viện nghiên cứu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.31-33,51
Tóm tắt: Bài viết đề xuất những giải pháp đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện quân ủy trung ương quản lý ở các Học viện và Viện nghiên cứu trực thuộc bộ quốc phòng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69246
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.