Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6934
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia phát triển du lịch của cộng đồng địa phương tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Lê, Hồ Thiên Kiều
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia phát triển du lịch của cộng đồng địa phương tại Thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất giải pháp khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch.
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6934
ISSN: B1507742
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.