Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6938
Title: Phân tích hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Cao Vĩ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6938
ISSN: B1502162
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
999.02 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.