Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69413
Nhan đề: Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công tại Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Hà, Văn Hòa
Từ khoá: Thực hiện chính sách thu hút
Trọng dụng nhân tài
Thành phố Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 288 .- Tr.92-94
Tóm tắt: Bài viết: Thực hiện chính sách thu hút nhân tài trong khu vực công của Đà Nẵng; một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng; định hướng và giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69413
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
995.52 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.