Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6972
Nhan đề: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm học 2017-2018
Tác giả: Trần, Ngọc Đại
Từ khoá: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Toán học
Năm học 2017-2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 491 .- Tr.5-6
Tóm tắt: Bài viết gồm 2 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm học 2017-2018 dành cho tất cả thí sinh và thí sinh chuyên Toán.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6972
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_917.88 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.