Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69956
Title: Thúc đẩy "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050"
Authors: Lại, Hồng Thanh
Keywords: Thúc đẩy
Quy hoạch điều tra cơ bản
Địa chất về khoáng sản
Giai đoạn 2021 - 2030
Tầm nhìn đến 2050
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 05 .- Tr.47-48
Abstract: Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về khoáng sản đã đạt nhiều thành tích đáng kể, tuy vậy vãn còn nhiều bất cập trong hoạt động cấp phép khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS). Chính vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chung của Ngành TN&MT, trong năm 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về khoáng sản, trong đó ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoảng sản; Nghị định số 22/2012/ND-CP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69956
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
454.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.