Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7021
Title: "Nhà trẻ"
Authors: An Nguyên
Keywords: Nhà trẻ
Kiến trúc
Thiết kế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.33-39
Abstract: Nhà ở sao gọi nhà trẻ? Đôi lúc cách nói "nhà giống cái nhà trẻ" nghe thấy hơi mệt, bừa bộn, nhiều màu sắc, ồn ào và rối tung cả lên. Nhà có trẻ con phải thế thôi, người ta hay chép miệng như lời chấp nhận!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7021
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.